» הודעה לעיתונות בדבר דחיית מועד מכרז פומבי מספר 9/2014 לביצוע עבודות להקמת מקווה בשכונת נווה דקלים בראשון לציון
» מכרז פומבי מספר 9/2014 לביצוע עבודות להקמת מקווה בשכונת נווה דקלים בראשון לציון - פאושלי