מכרזים

» קול קורא - בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38
» מכרז פומבי מספר 18/2014 לביצוע עבודות להקמת אודיטוריום במקיף ה' בראשון לציון
» מכרז פומבי מס' 17/2014 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות פיתוח קטנות